Gameplay

Doorloop het verhaal en los puzzels en
'mysteries' op met de heldin, Katrielle Layton!

 • Leer elk straatje kennen

  Loop door de stad, onderzoek allerlei wijken en win de laatste informatie in over de nieuwste zaak.

 • Neem alles onder de loep

  Klets met bewoners en zakenmensen, en onderzoek de plaats delict voor waardevolle bewijzen. Haal de onderste steen boven!

 • Overwin de puzzels

  Los de vele puzzels op die je tegenkomt tijdens je onderzoek en gesprekken.

Minispellen

 • Ideaal maal

  Bereid een maal dat je gasten ideaal zullen vinden!

 • Kopende voorbijgangers

  Zorg dat je klanten accessoires kopen in de winkel! Laat ze bepaalde routes volgen in de winkel, zodat ze alle items kiezen!

 • Woelige warboel

  Schuif blokken omhoog en omlaag en baan je een weg naar het doel!

Aanpassing

Kats GarderobeNieuwe functies

Elegante outfits voor Katrielle

Kies uit meer dan 10
outfits!

Klik hier voor meer informatie

FengshuiNieuwe functies

Pas het interieur van detectivebureau Layton aan!

Je kunt allerlei items naar je eigen smaak aanpassen

8 items om aan te passen

Je kunt de muren, vloeren, gordijnen, tapijten, tafels, stoelen, banken en zelfs de kussens aanpassen!
Raak simpelweg het gebied aan dat je wilt veranderen en ruil het om met je favoriete item!

Inrichtingstickets ruilen

Hier kun je je verzamelde inrichtingstickets ruilen voor nieuwe meubelstukken of decoraties.
Vanaf een bepaald punt in het spel verdien je één decoratieduit per vijf opgeloste puzzels.

PRIVACYBELEID

(Ingangsdatum: 20 juni 2017)

LEVEL-5 en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'LEVEL-5', 'we' of 'wij') is eigendom van en exploiteert deze Website. Dit Privacybeleid beschrijft hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en delen en welke beveiligingsmethoden op deze Website worden toegepast. Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd door ons gewijzigd en bijgewerkt. Wanneer we dat doen, worden wijzigingen hier gepubliceerd en wordt bovenstaande ingangsdatum aangepast. In geval van materiële wijzigingen van dit Privacybeleid brengen we u nadrukkelijker op de hoogte en vragen we eerst uw toestemming (of de toestemming van een ouder of voogd).

◆Kinderen en ouders

Als u een ouder of voogd bent van een jong kind (dat wil zeggen, een kind jonger dan 13 jaar), raden we u met klem aan toezicht te houden op of deel te nemen aan het gebruik van deze Website door uw kind. Via deze Website worden mogelijk van tijd tot tijd bepaalde activiteiten, functies of evenementen aangeboden waarvoor gebruikers die willen deelnemen zich moeten registreren. Ter bescherming van de online privacy van kinderen jonger dan 13 jaar is voor deelname door die kinderen aan dergelijke activiteiten, evenementen of functies mogelijk registratie door een ouder/voogd vereist, of kunnen we om controleerbare ouderlijke goedkeuring vragen voordat we kinderen toegang geven tot dergelijke functies (overeenkomstig COPPA, de Amerikaanse wet ter bescherming van de online privacy van kinderen). Conform de uitzondering voor eenmalig gebruik in COPPA kunnen we ook iedereen toestaan aan bepaalde activiteiten deel te nemen door opgave van een e-mailadres en een voornaam (indien toegestaan). Deze informatie wordt dan slechts eenmaal gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker over zijn/haar deelname aan de betreffende activiteit, functie of gebeurtenis. De informatie wordt vervolgens uit onze database verwijderd.

Indien we persoonsgegevens van kinderen zouden gaan verzamelen en opslaan voor doorlopend gebruik, zullen we ouders de gelegenheid bieden dergelijke gegevens te controlen of ons te vragen dergelijke gegevens te verwijderen of het verzamelen en gebruik ervan te stoppen. Waar van toepassing kunnen ouders dergelijke verzoeken indienen met behulp van de contactinformatie onderaan dit beleid.

Opmerking voor inwoners van Californië – uw privacyrechten in Californië

Volgens Sectie 1798.83 van het Burgerlijk wetboek van Califonië (de zogenoemde 'Shine the Light'-wet), hebben inwoners van Californië het recht bedrijven waaraan ze persoonsgegevens hebben verstrekt om informatie te vragen over de manier waarop die bedrijven deze informatie in het voorafgaande kalenderjaar openbaar hebben gemaakt aan derden voor direct marketing-doeleinden.

We delen uw persoonsgegevens niet opzettelijk met derden voor direct marketing-doeleinden, behalve wanneer u daar actief toestemming voor hebt verleend. Als u ingevolge deze Californische wet een verzoek wilt indienen voor het openbaarmaken van informatie, kunt u ons e-mailen op info@level5abby.com. Houd er rekening mee dat we volgens deze wet niet verplicht zijn vaker dan eenmaal per kalenderjaar op uw verzoek te reageren en dat we evenmin verplicht zijn te reageren op verzoeken die niet naar het hierboven genoemde e-mailadres zijn verzonden.

Persoonsgegevens van kinderen worden door ons nooit met onafhankelijke derden gedeeld voor marketingdoeleinden.

◆Openbaarmaking middels 'Do Not Track' (DNT)

Deze Website reageert niet op 'Do Not Track'-signalen van webbrowsers. Mocht de industrie echter overgaan tot het opstellen van uniforme technologische standaarden voor het herkennen en implementeren van 'Do Not Track'-signalen, dan zullen we overwegen dergelijke industriële standaarden te hanteren.

◆Welke informatie mogelijk door ons wordt verzameld

De volgende soorten informatie van en over gebruikers van deze Website worden mogelijk door ons verzameld:

 • Persoonlijk identificeerbare informatie ('PII'): Dit is informatie aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. We verzamelen geen PII van u, behalve als u die ons vrijwillig verstrekt. De meeste pagina's van deze Website zijn toegankelijk zonder dat u ons PII verstrekt. Van tijd tot tijd kan deze Website echter pagina's bevatten die gebruikersregistratie vereisen voor toegang tot bepaalde functies of deelname aan bepaalde activiteiten of evenementen. We vragen u om en verzamelen uw PII wanneer u zich op een van deze pagina's registreert of wanneer u contact met ons opneemt om een verzoek of vraag in te dienen (elk daarvan een 'Identificatieactiviteit'). Het staat u geheel vrij uw PII al dan niet openbaar te maken. Wanneer u er echter voor kiest geen PII te verstrekken, kunt u op onze Website geen Identificatieactiviteit uitvoeren of voltooien. Als PII wordt gevraagd/verzameld van kinderen, verkrijgen we controleerbare ouderlijke toestemming voordat we dergelijke informatie verzamelen of opslaan, behalve als we daarvan volgens COPPA zijn vrijgesteld.
 • Geaggregeerde en anonieme informatie (Aggregate and Anonymous Information, AAI): Dit verwijst naar informatie waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Zo kunnen we met behulp van analyseservices van derden (zoals Google Analytics) geaggregeerde informatie verzamelen over het gebruik van en het verkeer op deze Website. We gebruiken deze services van derden niet om PII te verzamelen over gebruikers van deze Website. We kunnen ook geaggregeerde informatie verzamelen die ons helpt bij het analyseren en begrijpen van de demografie, interesses, voorkeuren en dergelijke van onze gebruikers. Bovendien aggregeren we mogelijk de PII van onze gebruikers door persoonlijk identificeerbare elementen (zoals namen) te verwijderen om de informatie te 'anonimiseren' of 'de-personaliseren'. ·Informatie over gebruikersactiviteit (User Activity Information, UAI): Dit verwijst naar informatie die we verzamelen over gebruikersactiviteiten op deze Website. We en/of onze serviceproviders gebruiken bijvoorbeeld cookies en/of soortgelijke technologieën om clickstreamgegevens over gebruikers te verzamelen, zoals: IP-adressen (dat zijn numerieke getallen die automatisch worden toegewezen aan computers en mobiele apparaten van gebruikers wanneer ze op internet surfen), het type mobiele webbrowser en mobiele besturingssysteem dat u gebruikt, de domeinnaam van uw internetserviceprovider, enzovoort. Zie voor meer informatie het gedeelte 'Cookies en soortgelijke technologieën' hieronder.
 • OPMERKING: Waar we UAI gebruiken op een manier die gebruikers individueel identificeert (bijvoorbeeld als we dergelijke informatie linken met of koppelen aan een computer of mobiel apparaat van een gebruiker), wordt die informatie behandeld als PII. In alle overige gevallen wordt UAI behandeld als AAI.
◆Wat we doen met de informatie

Onderstaande beschrijft voor welke doeleinden we informatie van gebruikers (inclusief PII) die via deze Website is verzameld, gebruiken:

 • Aanbieden, exploiteren, beheren, onderhouden en verbeteren van deze Website: Dit omvat het gebruik van PII voor het mogelijk maken, administreren en beheren van Identificatieactiviteiten van gebruikers.
 • Communicatie met gebruikers: Dit omvat het informeren van gebruikers over wijzigingen met betrekking tot deze Website (waaronder wijzigingen van dit Privacybeleid en/of van onze Gebruiksvoorwaarden ), reageren op een verzoek of vraag van gebruikers aan ons en het gebruikers toezenden van informatie waar zij mogelijk belangstelling voor hebben (zoals nieuws over de Layton-serie, speciale aanbiedingen en promoties van LEVEL-5).
 • Delen met onze serviceproviders: Externe serviceproviders helpen ons deze Website te exploiteren, hosten, onderhouden, beveiligen, enzovoort en hebben mogelijk toegang nodig tot de PII van onze gebruikers om taken voor ons uit te voeren. We vereisen van onze serviceproviders dat zij hun gebruik van de PII van onze gebruikers beperken tot het aanbieden van services voor deze Website en dat zij dergelijke informatie beschermen en deze niet zonder toestemming gebruiken of openbaar maken.
 • Beschermen van onze rechten en dergelijke: We kunnen gebruikersinformatie (inclusief PII) openbaar maken als we te goeder trouw menen dat dat noodzakelijk is om: (i) de rechten, eigendom, veiligheid of beveiliging te waarborgen van deze Website, onze gebruikers en/of het publiek (inclusief het afdwingen van naleving van de voorwaarden van dit Privacybeleid en/of enige van onze overige voorwaarden of beleidsregels inzake deze Website); (ii) fraude, beveiligingskwesties of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; (iii) te voldoen aan wetgeving of juridische procedures (inclusief een rechterlijk bevel of dagvaarding); en/of (iv) om mee te werken aan rechtshandhaving (inclusief onderzoek naar veronderstelde of vermoedelijke misdrijven, fraude of andere illegale activiteiten).
 • Uitvoeren van een fusie, verkoop van bedrijven of activa, enzovoort: Als we betrokken zijn bij een fusie, overname, financiering of verkoop van bedrijven of activa, kan de informatie van onze gebruikers (inclusief PII) worden overgedragen aan een of meer derden die bij een dergelijke transactie betrokken zijn, waarna het privacybeleid of de beleidsregels van de betreffende derde van toepassing zijn op het verdere gebruik van de informatie. In geval van een dergelijke eigendomswijziging zullen we onze gebruikers op de hoogte stellen van de wijziging en van de keuzemogelijkheden die zij mogelijk hebben ten aanzien van de wijziging.
 • Gebruiken en delen van AAI: Gezien de anonieme, niet-persoonlijk identificeerbare aard van AAI gelden er onder dit Privacybeleid geen beperkingen ten aanzien van de manier waarop wij AAI delen en gebruiken. Behalve waar nadrukkelijk anders is vermeld, wordt gebruikersinformatie (inclusief PII) niet door ons verkocht, verhuurd of aangeboden aan derden.
◆Toegang tot informatie, gegevensretentie en keuze
 • Toegang tot informatie: Als u ons via deze Website PII hebt verstrekt en u uw informatie in onze database wilt bekijken of bijwerken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Gegevensretentie: Wanneer u op deze Website een identificatieactiviteit uitvoert, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we de door u verstrekte informatie (inclusief PII) in onze database kunnen behouden gedurende de tijd dat u deze Website blijft gebruiken of dat we legitieme bedrijfsredenen hebben om dergelijke informatie op te slaan. We behouden ons ook het recht voor de informatie te behouden waar dat nodig is om te voldoen aan de wet of juridische procedures (inclusief een rechterlijk bevel of dagvaarding), om mee te werken aan rechtshandhaving (inclusief onderzoek naar veronderstelde of vermoedelijke misdrijven, fraude of andere illegale activiteiten), om een lopende transactie te voltooien, om een claim of geschil op te lossen en/of om naleving van een toepasselijke overeenkomst tussen u en ons af te dwingen. Gezien de niet-persoonlijk identificeerbare aard ervan mag AAI (inclusief UAI die niet persoonlijk identificeerbaar is) voor onbepaalde tijd worden behouden.
 • Afmelden voor promotionele e-mail: Als u zich wilt afmelden voor toekomstige marketingmail/promotionele e-mail van ons, kunt u contact met ons opnemen of de link voor afmelden gebruiken in eerder van ons ontvangen marketingmail/promotionele e-mail.
 • OPMERKING: Wanneer u zich afmeldt voor onze marketingmail/promotionele e-mails is dat niet van invloed op of betekent dat geen onderbreking van onze (e-mail)communicatie inzake transacties of onze zakelijke relatie of zoals wettelijk vereist, zoals onze berichtgeving over wijzigingen van deze Website (inclusief wijzigingen van dit Privacybeleid en/of onze Gebruiksvoorwaarden ), onze berichtgeving over een feitelijke of veronderstelde inbreuk op de beveiliging die van invloed is op door of voor ons opgeslagen gebruikersinformatie, enzovoort.
◆Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine databestanden die door websites worden verzonden en via uw webbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat (als u dat toestaat). Met cookies kunnen websites uw browser herkennen en bepaalde informatie over uw bezoeken toestaan. We gebruiken cookies op deze Website om te onthouden wie u bent, om uw ervaring te verbeteren en personaliseren, om inzicht te krijgen in uw voorkeuren en die op te slaan voor een toekomstig bezoek en om andere taken uit te voeren met betrekking tot de interne werking of verbetering van deze Website. We gebruiken geen cookies om toegang te krijgen tot informatie op uw computer of mobiele apparaat. We gebruiken geen cookies om gedragsgerichte advertenties weer te geven of om onze gebruikers voor dergelijke doeleinden bij te houden. De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies, maar u kunt uw browserinstellingen zo wijzigen dat u een melding ontvangt wanneer een cookie naar u wordt verzonden en u ervoor kunt kiezen die te accepteren of te weigeren. U kunt er ook voor kiezen cookies die op uw computer of mobiele apparaat zijn opgeslagen, regelmatig handmatig te verwijderen. Telkens wanneer u deze Website opnieuw bezoekt, is uw mogelijkheid ons cookiesgebruik voor die service te beperken afhankelijk van uw browserinstellingen en -beperkingen op dat moment. Houd er rekening mee dat als u cookies van deze Website uitschakelt of weigert, deze Website of delen daarvan ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet meer correct functioneren. Voor meer informatie over het beheer van cookies gaat u naar http://www.aboutcookies.org/.

Voor informatie over het beheren van Adobe Local Shared Objects (ook LSO's of Flash-cookies genoemd), gaat u naar

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. We maken mogelijk ook gebruik van 'web beacons' (alternatieve benamingen zijn onder meer 'clear GIFs' of 'pixeltags'). Dit zijn kleine stukjes code ingebed in webpagina's of e-mails die we gebruiken om cookies te bezorgen of ermee te communiceren, gebruikers te tellen die een webpagina hebben bezocht en inzicht te krijgen in gebruikspatronen. Onze e-mails bevatten mogelijk web beacons die ons helpen activiteiten te herkennen, zoals wanneer een e-mail werd geopend, hoe vaak een e-mail werd doorgestuurd, op welke links in een e-mail werd geklikt, enzovoort. Web beacons kunnen niet worden geweigerd wanneer ze via een gewone webpagina worden bezorgd. Web beacons kunnen echter wel worden geweigerd wanneer ze via e-mail worden bezorgd. Als u geen web beacons wilt ontvangen via e-mail, moet u in uw e-mailsoftware HTML-afbeeldingen uitschakelen of e-mails in HTML weigeren (selecteer Alleen tekst).

◆Beveiliging

We nemen commercieel redelijke maatregelen om de veiligheid van deze Website en de informatie van onze gebruikers te beschermen. Dit betekent onder meer dat we de informatie van onze gebruikers uitsluitend toegankelijk maken voor medewerkers, vertegenwoordigers, contractanten en serviceproviders die dergelijke informatie nodig hebben om taken voor ons uit te voeren, en dat we van hen eisen dat ze de informatie niet zonder toestemming gebruiken of openbaar maken. Ondanks deze inspanningen is geen enkele methode voor elektronische overdracht of opslag 100% veilig en kunnen wij en onze serviceleverancier de absolute veiligheid van de accountinformatie van onze gebruikers niet garanderen. Indien en voor zover dat wettelijk is verplicht, stellen we onze gebruikers op de hoogte van elke inbreuk of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging van deze Website waar we kennis van nemen en die van invloed is op de accountinformatie van onze gebruikers. U begrijpt en erkent echter dat we niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuk op de beveiliging door oorzaken of gebeurtenissen die buiten onze controle vallen, inclusief, zonder beperking, uw eigen handelen of nalaten, het beschadigd raken van opslagmedia, defecten in gegevensbeveiligingsproducten of -services van derden, stroomstoringen, natuurrampen, rellen, vandalisme, hacking, sabotage, of terrorisme. Door ons uw e-mailadres te verstrekken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we u mogelijk via e-mail informeren over een feitelijke of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging.

◆Contact met ons opnemen

Gebruik onderstaande informatie als u contact met ons wilt opnemen:

 • LEVEL-5 abby Inc.
 • E-mail: support@level5abby.com
GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ingangsdatum: 20 juni 2017

LEVEL-5 en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'LEVEL-5', 'we' of 'wij') is eigendom van en exploiteert deze Website. Op uw gebruik van deze Website zijn de volgende voorwaarden en berichtgevingen (gezamenlijk, deze 'Gebruiksvoorwaarden') van toepassing. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorvuldig door. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ACCEPTEERT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE ZIJN GEBONDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden worden van tijd tot tijd door ons gewijzigd en bijgewerkt. Kom hier geregeld terug om op de hoogte te blijven van wijzigingen en updates.

◆Privacybeleid

Door het gebruik van deze Website accepteert u ook en gaat u er ook mee akkoord te zijn gebonden aan ons Privacybeleid/uw Californische Privacyrechten , waarin wordt beschreven hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en delen en welke beveiligingsmethoden op deze Website worden toegepast.

◆Prijspromoties

LEVEL-5 organiseert van tijd tot tijd mogelijk prijspromoties (loterijen, wedstrijden, spellen, enzovoort) op deze Website. Op deelname aan dergelijke prijspromoties zijn de betreffende officiële regels van LEVEL-5 van toepassing.

◆Voorbehoud van rechten

We behouden ons steeds het recht voor om naar eigen inzicht, met of zonder berichtgeving en zonder aansprakelijkheid ten opzichte van u of andere gebruikers: (i) deze Website of enig deel daarvan aan te passen, op te schorten, te verwijderen of te beëindigen; (ii) de toegang van een gebruiker tot deze Website of enig deel daarvan te beperken, op te schorten of te beëindigen; (iii) de activiteiten van een gebruiker op deze Website te monitoren om te verifiëren en ons ervan te verzekeren dat de gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten naleeft; en (iv) onderzoek te doen naar enige vermoedelijke of veronderstelde overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving en bij dergelijk onderzoek samen te werken met autoriteiten.

Verboden Illegaal, misleidend, schadelijk of ongepast gebruik van deze Website wordt niet door ons toegestaan of getolereerd. Zonder beperking van de algemeenheid van de voorgaande bepaling is het u niet toegestaan:

 • deze Website te gebruiken anders dan voor uw eigen, wettige, niet-commerciële doeleinden voor uzelf/uw huishouden;
 • enig deel van deze Website of enige LEVEL-5 Content (zoals hieronder gedefinieerd) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LEVEL-5 te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te distribueren (door verkoop, verhuur of anderszins), uit te geven in licentie of sublicentie, openbaar uit te voeren of te vertonen, te wijzigen, aan te passen of te gebruiken om er werken van af te leiden;
 • deze Website of enig ander softwareprogramma of enige andere applicatie dat of die aan deze Website is gekoppeld te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering, deassemblage of enige poging tot het verkrijgen van de broncode ervan;
 • enige Gebruikerscontent te verzenden, te uploaden, te posten of over te brengen die het volgende is: onwettig; bedreigend; aanvallend; abusief; obsceen; vulgair; seksueel expliciet; pornografisch of naaktheid bevattend; beledigend; uitzonderlijk gewelddadig; inbreukmakend op de privacy, publiciteit, contractafspraken of andere rechten van anderen; onrechtmatig; vals of misleidend; blasfemisch; lasterlijk; haatdragend of discriminatoir;
 • enige foto of video te verzenden, uploaden, posten of verzenden zonder instemming van de persoon die wordt afgebeeld;
 • u voor te doen als iemand anders of accountinformatie te vervalsen of zonder toestemming de informatie van iemand anders te gebruiken;
 • de werking van deze Website of enige server, enig netwerk of enig systeem gekoppeld aan deze Website op enige wijze te verstoren, inclusief, maar zonder beperking, door: het uitvoeren van aanvallen middels hacking, mailbombing, flooding, overloading of Denial-of-Service; de prestaties of kwetsbaarheden van deze Website of enige server, enig netwerk of enig systeem gekoppeld aan deze Website te proben, scannen of testen; in te breken op firewall-, encryptie-, beveiligings- of autenticatiemethoden of deze te omzeilen; toegang te verkrijgen tot, gebruik te maken of op te halen van gegevens die niet voor u zijn bedoeld of zonder toestemming toegang te verkrijgen tot het account van iemand anders; of gegevens die zijn opgeslagen op deze Website of enige server, enig netwerk of enig systeem gekoppeld aan deze Website te beschadigen of trachten te beschadigen;
 • virussen, bots, wormen of enige andere schadelijke computercode, bestanden of programma's te gebruiken, over te brengen of te distribueren met als doel het onderbreken, het vernietigen of het beperken van de functionaliteit van enige computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur, of het zonder toestemming gebruiken van of toegang verkrijgen tot een computer of een computernetwerk;
 • gebruik te maken van enig geautomatiseerd programma, hulpmiddel of proces (inclusief, zonder beperking, webcrawlers, robots, bots, spiders en geautomatiseerde scripts) om toegang te verkijgen tot deze Website of enige server, enig netwerk of systeem gekoppeld aan deze Website, of om content of informatie van deze Website te extraheren, vergaren, oogsten of verzamelen;
 • enig deel van deze Website of enige LEVEL-5 Content te framen of er anderszins een browser- of randomgeving rond te maken, of deep-links te maken naar enige intervalpagina van deze Website of enige LEVEL-5 Content;
 • het LEVEL-5-merk of -logo of enige andere (al dan niet gedeponeerde) merken, logo's of bronidentifiers van LEVEL-5 te gebruiken op een wijze die niet is toegestaan, waaronder als metatags of advertentiezoekwoorden;
 • andere gebruikers te pesten of lastig te vallen;
 • inbreuk te maken op enige intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van enige persoon of entiteit;
 • spam of andere ongevraagde berichten of boodschappen van enige soort te verzenden of (rechtstreeks of indirect) door anderen te laten verzenden; of
 • betrokken te zijn bij 'trolling', zoals het posten van materialen, gegevens, berichten of boodschappen die off-topic, absurd of betekenisloos zijn met de bedoeling verstoringen te veroorzaken of reacties van anderen uit te lokken, of de normale loop van gesprekken te verstoren, waardoor een scherm sneller scrollt dan andere gebruikers kunnen typen, of anderszins te handelen op een wijze die de mogelijkheid van gebruikers in realtime te communiceren negatief beïnvloedt.

Het overtreden van enige van deze verboden kan ertoe leiden dat de inbreukpleger wordt blootgesteld aan civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden, en we behouden ons het recht voor dergelijke overtredingen te melden en de identiteit van de inbreukpleger openbaar te maken aan de betreffende wethandhavingsautoriteiten.

◆LEVEL-5 Content

Met 'LEVEL-5 Content' wordt hierin bedoeld enige en alle content en materialen die eigendom zijn van of worden verstrekt door LEVEL-5, inclusief, maar niet beperkt tot, teksten, beschrijvingen, artwork, plaatjes, afbeeldingen, foto's, video's, audiobestanden, spellen en games, muziek, advertenties, merken, logo's, slogans, links, software, downloadbare en/of mobiele apps, plug-ins voor sociale media, gebruikersinterfaces, ontwerpen van lay-out en uitstraling, zoekmachines, tools, sjablonen, formulieren, indexen en adresboeken. Zonder beperking van de algemeenheid van de voorgaande bepaling zijn alle LEVEL-5 karakters en betreffende namen, afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen en artworks eigendom van LEVEL-5.

Alle LEVEL-5 Content behoort aan LEVEL-5 en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyrights, handelsmerken en andere wetgeving inzake het intellectuele eigendom. LEVEL-5 gunt u hierbij een beperkte, herroepbare, niet in sublicentie uit te geven, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van deze Website en LEVEL-5 Content uitsluitend voor uw eigen, wettige, niet-commerciële doeleinden voor uzelf/uw huishouden en strikt conform deze Gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetten. Elk ongeautoriseerd gebruik van LEVEL-5 Content kan civielrechtelijke en/of strafrechtelijke boetes tot gevolg hebben. LEVEL-5 behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk zijn gegund.

◆Gebruik van Software

Als u software (inclusief enige mobiele app) die op deze Website door LEVEL-5 beschikbaar wordt gesteld ('Software') verkrijgt of downloadt, erkent u dat op uw gebruik van de Software ook de algemene voorwaarden gelden van de betreffende licentieovereenkomst met eindgebruikers die bij de Software hoort of, bij ontbreken van een dergelijke licentieovereenkomst met eindgebruikers, de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. De Software wordt u in licentie gegeven uitsluitend voor uw eigen, wettige, niet-commerciële doeleinden voor uzelf/uw huishouden en strikt conform deze Gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetten.
 2. Alle rechten, titels en belangen in en bij de Software, inclusief, zonder beperking, alle copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, blijven eigendom van LEVEL-5.
 3. Het is u niet toegestaan de Software te kopiëren, modifiëren, verkopen, distribueren, ontleden, overbrengen of te vertalen of de Software te onderwerpen aan reverse engineering, decompilatie of deassemblage.
 4. Het is u niet toegestaan enig beschermings- of beveiligingsschema of -programma in de Software te omzeilen, uit te schakelen, te deactiveren of ineffectief te maken.
 5. Het is u niet toegestaan enige melding inzake copyright, handelsmerken of andere eigendomsrechten die is afgedrukt of gestempeld op, bevestigd aan of gecodeerd of opgenomen in de Software te verwijderen, te wissen, te wijzigen of onleesbaar te maken.
 6. Op alle Software die via deze Website wordt aangeboden, gelden de exportwetten en -bepalingen van de Verenigde Staten. Geen Software mag van deze Website worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (i) in of naar (of naar een onderdaan of ingezetene van) Cuba, Soedan, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor een goederenembargo van de Verenigde Staten geldt, of (ii) naar iemand op de lijst van specifiek aangewezen onderdanen (Specially Designated Nationals List) van het Amerikaanse Ministerie van financiën of in de tabel van af te wijzen opdrachten (Table of Deny Orders) van het Amerikaanse Ministerie van handel. Door het downloaden, installeren of gebruiken van enige Software die via deze Website is verkregen, stelt en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder toezicht staat van of een onderdaan of inwoner bent van een dergelijk land en dat u niet op een dergelijke lijst staat. Het is u niet toegestaan de Software of enige onderliggende informatie of technologie te downloaden, installeren, gebruiken, exporteren of herexporteren, behalve wanneer u daarbij volledig voldoet aan de exportwetten en -bepalingen van de Verenigde Staten.
 7. U gaat ermee akkoord dat LEVEL-5, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, geen assistentie verleent, inclusief enige technische of klantondersteuning, bij het gebruik van de Software en dat uw gebruik van de Software voor uw eigen risico is.
◆Gebruikerscontent

Met 'Gebruikerscontent' wordt hierin bedoeld enige content die of enig materiaal dat door gebruikers naar deze Website wordt verzonden of gepost, inclusief, zonder beperking, van gebruikers afkomstige berichten, foto's, afbeeldingen, artwork, video's enzovoort, maar exclusief enige LEVEL-5 Content.

In de overeenkomst tussen u en LEVEL-5 bent u eigenaar van de door u verstrekte Gebruikerscontent, en LEVEL-5 claimt geen eigendomsrechten op uw Gebruikerscontent. Echter, door het verstrekken van Gebruikerscontent aan deze Website: (i) gunt u LEVEL-5 en zijn licentiehouders het onomkeerbare recht en geeft u hen toestemming voor het gebruiken, reproduceren, opslaan, archiveren, maken van uittreksels, samenvattingen of andere afgeleide werken, openbaar uitvoeren en vertonen, uitzenden, publiceren en distribueren van uw Gebruikerscontent zoals LEVEL-5 dat naar eigen inzicht passend of wenselijk acht voor zover de toepasselijke wetgeving dat toestaat; (ii) stelt en garandeert u dat u eigenaar bent van alle rechten op uw Gebruikerscontent en dat uw Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op of een schending vertegenwoordigt van rechten van derden of enige toepasselijke wet; (iii) behoudt LEVEL-5 zich steeds het recht voor, maar zonder enige verplichting, Gebruikerscontent te verwijderen, weg te halen, te blokkeren, uit te schakelen of ontoegankelijk te maken die, naar mening van LEVEL-5, inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet, of die LEVEL-5 blootstelt aan of onderwerp maakt van enige vorm van aansprakelijkheid, of die de reputatie of goodwill van LEVEL-5 schaadt.

◆Naleving van de Digital Millennium Copyright Act

Conform de Digital Millennium Copyright Act (titel 17, United States Code) ('DMCA'), reageert LEVEL-5 op correcte meldingen van geclaimde copyrightschending ten aanzien van Gebruikerscontent en neemt het gepaste actie, waaronder het zo spoedig mogelijk verwijderen en ontoegankelijk maken van de veronderstelde inbreukmakende Gebruikerscontent. Het beleid van LEVEL-5 omvat ook beëindiging, onder passende omstandigheden, van het gebruik van deze Website door diegenen waarvan LEVEL-5 vaststelt dat ze herhaaldelijk inbreuk maken.

 • Aangewezen vertegenwoordiger: Conform de DMCA is onderstaande de Aangewezen vertegenwoordiger van LEVEL-5 voor het ontvangen van meldingen over geclaimde copyrightschending door Gebruikerscontent op deze Website:

  Via gewone post:

  LEVEL-5 Inc.
  Via e-mail:support@level5abby.com

Melding van geclaimde copyrightschending: Als u van mening bent dat uw copyright wordt geschonden door enige Gebruikerscontent op deze Website, neemt u schiftelijk contact op met de Aangewezen vertegenwoordiger hierboven en verstrekt u de volgende vereiste informatie:

 1. een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat wordt verondersteld te zijn geschonden;
 2. identificatie van het door copyright beschermde werk dat zou zijn geschonden of, indien een enkele melding meerdere door copyright beschermde werken omvat, een representatieve lijst van dergelijke werken;
 3. identificatie van het materiaal dat de schending zou veroorzaken of waarop schendingsactiviteiten van toepassing zijn en dat moet worden verwijderd of ontoegankelijk moet worden gemaakt en informatie die in alle redelijkheid voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te vinden;
 4. informatie die in alle redelijkheid voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de claimende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de claimende partij bereikbaar is;
 5. een verklaring dat de claimende partij er te goeder trouw van overtuigd is dat gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de copyrighthouder, dienst vertegenwoordiger of de wet; en
 6. een verklaring dat de informatie in de meldig accuraat is en, op straffe van meineed, dat de claimende partij gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat wordt verondersteld te zijn geschonden.

Tegenmelding inzake geclaimde copyrightschending: Als tegen Gebruikerscontent die u naar deze Website hebt verzonden een melding van copyrightschending is ingediend, hebt u ingevolge de DMCA het recht een tegenmelding in te dienen bij de Aangewezen vertegenwoordiger hierboven, mits een dergelijke tegenmelding schriftelijk wordt gedaan en de volgende vereiste informatie bevat:

 1. uw fysieke of elektronische handtekening;
 2. identificatie van het materiaal dat is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt en de locatie waarop het materiaal werd weergegeven voordat het werd verwijderd of ontoegankelijk werd gemaakt;
 3. een verklaring van uzelf, op straffe van meineed, dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het materiaal per vergissing of ingevolge een identificatiefout is verwijderd of uitgeschakeld; en
 4. uw naam, adres en telefoonnummer en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court als het judische district waarin u zich bevindt (of van de staat Californië, VS, als u woonachtig bent buiten de Verenigde Staten), en dat u betekening accepteert door de persoon die de melding van copyrightschending heeft gedaan of door een vertegenwoordiger van een dergelijke persoon.

Als LEVEL-5 een geldige tegenmelding ontvang, wordt het verwijderde of uitgeschakelde materiaal mogelijk weer hersteld conform de DMCA. Houd er rekening mee dat ingevolge de DMCA iedere persoon die in een melding van geclaimde schending of een tegenmelding opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft, aansprakelijk kan worden gesteld voor schadevergoeding.

◆Koppelingen naar websites van derden

Deze Website bevat mogelijk koppelingen naar andere websites (de 'Gekoppelde sites') die geen eigendom zijn van of niet worden bestuurd of geëxploiteerd door LEVEL-5. LEVEL-5 heeft geen controle over de Gekoppelde sites en accepteert geen aansprakelijkheid voor dergelijke sites of voor enig verlies of enige schade dat of die het gevolg is van uw gebruik van dergelijke sites. Uw gebruik van de Gekoppelde sites is gebonden aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites.

Garantiedisclaimer BEHALVE INDIEN UITDRUKKELIJK ANDERS GESTELD DOOR LEVEL-5 EN BEHALVE WAAR TOEPASSELIJKE WETGEVING DAT VERBIEDT:

 1. uw fysieke of elektronische handtekening;
 2. WORDEN DEZE WEBSITE EN ALLE LEVEL-5 CONTENT VERSTREKT 'AS IS' EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET.
 3. VOOR ZOVER MOGELIJK ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING AANVAARDT NIVEAU-5 GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL EN ENIGE GARANTIE VAN NIET-STRIJDIGHEID TEN AANZIEN VAN DEZE WEBSITE EN ALLE LEVEL-5 CONTENT.
 4. ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN DE VOORGAANDE BEPALING GARANDEERT LEVEL-5 NIET DAT DEZE WEBSITE EN ALLE LEVEL-5 CONTENT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS FUNCTIONEERT; OF DAT ENIG DEFECT OF ENIGE FOUT ZALE WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DEZE WEBSITE EN ALLE LEVEL-5 CONTENT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U GEBRUIKT DEZE WEBSITE EN ALLE LEVEL-5 CONTENT GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO.

SOMMIGE STATEN STAAN HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOE EN DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS DAN MOGELIJK OOK NIET OP U VAN TOEPASSING. MAAR VOOR ZOVER DAT DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT TOEGESTAAN, SLUITEN WE ALLE GARANTIES UIT.

◆Beperking van de aansprakelijkheid

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT LEVEL-5 OF ENIGE VAN ZIJN LICENTIEHOUDERS OF ENIGE VAN HUN RESPECTIEVE OPVOLGERS EN AANGEWEZENEN IN GEEN GEVAL TEGENOVER U AANSPRAKELIJK ZIJN INGEVOLGE ENIG CONTRACT, ENIGE ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, SCHADEVERGOEDING, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN GEBRUIK, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN ENIGE SOORT GEGEVENS OF INFORMATIE OF VERLIES VAN ZAKELIJKE GOODWILL OF KANSEN) VOORTKOMEND UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF ENIGE LEVEL-5 CONTENT OF ENIGE GEBRUIKERSCONTENT, ZELFS ALS ZE VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD.

OMDAT SOMMIGE STATEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE OF TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

◆Schadevergoeding gebruiker

U GAAT ERMEE AKKOORD LEVEL-5 EN ZIJN LICENTIEHOUDERS EN HUN RESPECTIEVE OPVOLGERS EN AANGEWEZENEN SCHADELOOS TE STELLEN EN VRIJ TE STELLEN VAN ENIGE EN ALLE CLAIMS, ACTIES, BEROEPEN, SCHADE, AANSPRAKELIJKHEDEN, VERLIEZEN, KOSTEN EN UITGAVEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE ADVOCATENTARIEVEN EN JURIDISCHE KOSTEN) VOORTKOMEND UIT OF MET BETREKKING TOT: (I) UW GEBRUIK VAN, ENIGE ONMOGELIJKHEID VAN UW GEBRUIK VAN OF UW AFHANKELIJKHEID VAN, DEZE WEBSITE OF ENIGE LEVEL-5 CONTENT OF ENIGE GEBRUIKERSCONTENT; (II) ENIGE DOOR U VERSTREKTE GEBRUIKERSCONTENT; (III) UW SCHENDING VAN ENIGE VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ENIGE TOEPASSELIJKE WET; EN/OF (IV) ENIGE INTERACTIE, HANDELING OF ENIG GESCHIL TUSSEN U EN EEN DERDE.

◆Internationaal gebruik

LEVEL-5 exploiteert en verstrekt deze Website in en vanuit de Verenigde Staten van Amerika. LEVEL-5 stelt of garandeert niet dat deze Website of enige LEVEL-5 Content geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten van Amerika. Als u deze Website bezoekt vanuit een jurisdictie buiten de Verenigde Staten van Amerika, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u dat doet uit eigen beweging en dat u exclusief verantwoordelijk bent voor het naleven van lokale wetten die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Website.

◆Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden geregeld door en worden geacht in overeenstemming te zijn met de wetten van de staat van Californië, VS (zonder inachtneming van de bepalingen inzake wetsconflicten daarvan).

◆Scheidbaarheid

Als enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden door enige rechtbank in een competente jurisdictie ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn gewijzigd opdat de bepaling geldig, legaal en afdwingbaar is in die mate die de wet in de betreffende jurisdictie toestaat en blijven de resterende bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden onaangetast en volledig van kracht.

◆Geen afstanddoening

Indien LEVEL-5 enig recht of enige bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden niet kan uitoefenen of naleven, betekent dat niet dat LEVEL-5 afstand doet van het recht of de bepaling. Afstanddoening inzake enige bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend geldig als daarvan een schiftelijk verklaring is opgesteld die door LEVEL-5 is ondertekend.